Beste cliënten, beste ouders!

Vanwege het Coronavirus en de maatregelen die in verband hiermee genomen zijn door de overheid, hebben wij als Logopediepraktijk Lutmastraat besloten om in ieder geval tot en met 20 mei 2020 niet in de praktijk te behandelen.

Wij nemen zelf contact met u op over vervolgafspraken en mogelijk alternatieve behandelvormen, zoals bijvoorbeeld tele-logopedie.

Voor aanmeldingen, vragen en overleg zijn we telefonisch bereikbaar. Als de telefoon niet opgenomen wordt, kunt u uw boodschap inspreken. We luisteren het antwoordapparaat regelmatig af en bellen u zo nodig terug.

Verder kunt u uiteraard ook een mail sturen naar logopedielutmastraat@xs4all.nl of naar uw directe behandelaar. Zie hieronder.

Floor Draaijer                logopedielutmastraat.fdraaijer@xs4all.nl

Marijke Klaassen           logopedielutmastraat.mklaassen@xs4all.nl

Fredrica Simonides       logopedielutmastraat.fsimonides@xs4all.nl

Logopediepraktijk Lutmastraat Amsterdam

Stadsdeel Oud-Zuid, wijk “De Pijp”

Logopediepraktijk Lutmastraat Amsterdam is gevestigd aan de Lutmastraat 7, in het stadsdeel Oud-Zuid, in de wijk De Pijp. In deze praktijk werken 3 logopedisten: Floor Draaijer, Marijke Klaassen en Fredrica Simonides. Binnen de praktijk worden uiteenlopende logopedische problemen onderzocht en behandeld.

In onze praktijk begeleiden we (jonge) kinderen en volwassenen bij verbetering van hun taal, communicatie, spraak, stem of afwijkende mondgewoonten. Wij volgen regelmatig bij- en nascholingscursussen om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot ons vakgebied.

Daarnaast wordt er deelgenomen aan kwaliteitsbevorderende werkzaamheden zoals Kwaliteitskringen en intervisie. Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF).