Onze Logopediepraktijk

Floor Draaijer 

Floor Draaijer rondde in 2000 de opleiding Logopedie af in Groningen en is sindsdien werkzaam in deze praktijk. Daarnaast heeft zij in 1998 de studie Algemene Taalwetenschap afgerond.

Na haar afstuderen heeft Floor ervaring opgedaan in meerdere multidisciplinaire settingen. Zij heeft gewerkt in een Afasiecentrum, waar zij logopedische therapie gaf aan volwassenen met verworven hersenletsel. Vervolgens werkte zij in een medisch orthopedagogisch centrum. Floor heeft gewerkt als docent aan de Volksuniversiteit Amsterdam, waar zij NT2 les heeft gegeven gericht op uitspraakverbetering. Van 2004 tot en met 2011 is Floor verbonden geweest aan de Frank Sanders Akademie voor Musicaltheater in Amsterdam. Hier verzorgde zij de lessen stem en spraak. Van augustus 2016 tot en met december 2016 heeft Floor als waarnemend logopedist gewerkt op de afdeling KNO van het Flevoziekenhuis.

In logopediepraktijk Lutmastraat is Floor sinds 2001 werkzaam als allround logopedist. Haar werkterreinen zijn onder andere het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblemen en kinderen met afwijkende mondgewoonten. Floor heeft als specialisme het behandelen van volwassenen en kinderen met stemproblemen. Zij heeft ruime ervaring in het behandelen van stemklachten bij zangers en beroepssprekers.

Floor heeft op het gebied van stem onder andere de cursussen “Presentatiecoaching via theatertechnieken”, “Estill Voice Training Systems”, “Meer dan larynxmanipulatie” en “Werken met Mindfulness in de Paramedische Praktijk” gevolgd.

Floor maakt deel uit van de Landelijke Stemkring.

Emailadres: logopedielutmastraat.fdraaijer@xs4all.nl

Marijke Klaassen

Marijke Klaassen is sinds 1993 als allround logopedist werkzaam in deze praktijk. Zij is opgeleid als logopedist en orthopedagoog en heeft ruime ervaring in mulitidisciplinaire settingen, zoals een dagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen, een centrum voor kinderpsychiatrie en een audiologisch centrum. Daarnaast is zij tien jaar werkzaam geweest in een revalidatiecentrum waar zij logopedische therapie gaf aan volwassenen met verworven hersenletsel. Naast het werk in de praktijk is zij momenteel verbonden aan een medisch orthopedagogisch centrum.

In onze logopediepraktijk richt Marijke zich specifiek op het begeleiden van zeer jonge kinderen met spraak- en taalproblemen en hun ouders. In overleg kan video interactiebegeleiding, gericht op communicatie, worden ingezet. Daarnaast behandelt zij kinderen met lees- en spellingsproblemen.

Emailadres: logopedielutmastraat.mklaassen@xs4all.nl

Fredrica Simonides

Fredrica Simonides rondde in 1992 haar opleiding tot logopedist af in Amsterdam. Na haar studie werkte zij eerst in een Afasiecentrum en in verschillende verpleeghuizen, waar zij voornamelijk mensen met communicatieproblemen als gevolg van niet aangeboren hersenletsel begeleidde. Daarnaast was zij als logopedist verbonden aan een instelling voor hoger onderwijs en gaf zij uitspraakbegeleiding aan anderstalige studenten zowel individueel als in groepsverband.

Sinds 1995 is Fredrica werkzaam in deze praktijk en behandelt zij zowel kinderen als volwassenen met spraak- en/of taalproblemen. Indien nodig en mogelijk kan zij hierbij ook video-interactiebegeleiding inzetten. Verder heeft zij zich gespecialiseerd in de behandeling van stotteren bij kinderen en volwassenen. Zij is gecertificeerd Lidcombetherapeut. Haar andere speciale aandachtsgebieden zijn de behandeling van uitspraakproblemen bij anderstaligen en behandeling van communicatieproblemen bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel.

Emailadres: logopedielutmastraat.fsimonides@xs4all.nl