Floor Draaijer rondde in 2000 de opleiding Logopedie af in Groningen en is sindsdien werkzaam in deze praktijk. Daarnaast heeft zij in 1998 de studie Algemene Taalwetenschap afgerond.

Na haar afstuderen heeft Floor ervaring opgedaan in meerdere multidisciplinaire settingen. Zij heeft gewerkt in een Afasiecentrum, waar zij logopedische therapie gaf aan volwassenen met verworven hersenletsel. Vervolgens werkte zij in een medisch orthopedagogisch centrum. Floor heeft gewerkt als docent aan de Volksuniversiteit Amsterdam, waar zij NT2 les heeft gegeven gericht op uitspraakverbetering. Van 2004 tot en met 2011 is Floor verbonden geweest aan de Frank Sanders Akademie voor Musicaltheater in Amsterdam. Hier verzorgde zij de lessen stem en spraak. Van augustus tot en met december 2016 heeft Floor als waarnemend logopedist gewerkt op de afdeling KNO van het Flevoziekenhuis in Almere.

In logopediepraktijk Lutmastraat is Floor sinds 2001 werkzaam als allround logopedist. Haar werkterreinen zijn onder andere het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblemen en kinderen met afwijkende mondgewoonten. Floor heeft als specialisme het behandelen van volwassenen en kinderen met stemproblemen. Zij heeft ruime ervaring in het behandelen van stemklachten bij zangers en beroepssprekers.

Enkele cursussen die Floor Draaijer heeft gedaan zijn "Estill Voice Training Systems", "Meer dan larynxmanipulatie" en "Werken met Mindfullness in de Paramedische Praktijk".

Floor maakt deel uit van de Landelijke Stemkring.