Floor Draaijer

Floor Draaijer rondde in 2000 de opleiding Logopedie af in Groningen en is sindsdien werkzaam in deze praktijk. Daarnaast heeft zij in 1998 de studie Algemene Taalwetenschap afgerond.

Na haar afstuderen heeft Floor ervaring opgedaan in meerdere multidisciplinaire settingen. Zij heeft gewerkt in een Afasiecentrum, waar zij logopedische therapie gaf aan volwassenen met verworven hersenletsel. Vervolgens werkte zij in een medisch orthopedagogisch centrum. Floor heeft gewerkt als docent aan de Volksuniversiteit Amsterdam, waar zij NT2 les heeft gegeven gericht op uitspraakverbetering. Van 2004 tot en met 2011 is Floor verbonden geweest aan de Frank Sanders Akademie voor Musicaltheater in Amsterdam. Hier verzorgde zij de lessen stem en spraak. Van augustus tot en met december 2016 heeft Floor als waarnemend logopedist gewerkt op de afdeling KNO van het Flevoziekenhuis in Almere.

In logopediepraktijk Lutmastraat is Floor sinds 2001 werkzaam als allround logopedist. Haar werkterreinen zijn onder andere het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblemen en kinderen met afwijkende mondgewoonten. Bij de diagnostiek en behandeling van afwijkend mondgedrag maakt zij gebruik van oromyofunctionele therapie (OMFT).

Floor heeft als specialisme het behandelen van volwassenen en kinderen met stemproblemen. Zij heeft ruime ervaring in het behandelen van stemklachten bij zangers en beroepssprekers. Floor Draaijer maakt bij het geven van stemtraining onder andere gebruik van technieken uit de zang- en spraakmethode Estill Voice Training (EVT). Tevens is zij onderricht in het geven van larynxmanipulatie. Floor heeft diverse cursussen gevolgd gericht op het op een positieve en motiverende manier ondersteunen bij gedragsverandering. Zij maakt deel uit van de Landelijke Stemkring.