Fredrica Simonides

Fredrica Simonides rondde in 1992 haar opleiding tot logopedist af in Amsterdam. Na haar studie werkte zij eerst in een Afasiecentrum en in verschillende verpleeghuizen, waar zij voornamelijk mensen met communicatieproblemen als gevolg van niet aangeboren hersenletsel begeleidde. Daarnaast was zij als logopedist verbonden aan een instelling voor hoger onderwijs en gaf zij uitspraakbegeleiding aan anderstalige studenten zowel individueel als in groepsverband.

Sinds 1995 is Fredrica werkzaam in deze praktijk en behandelt zij zowel kinderen als volwassenen met spraak- en/of taalproblemen. Indien nodig en mogelijk kan zij hierbij ook video-interactiebegeleiding inzetten. Verder heeft zij zich gespecialiseerd in de behandeling van stotteren bij kinderen en volwassenen. Zij is gecertificeerd Lidcombetherapeut. Haar andere speciale aandachtsgebieden zijn de behandeling van uitspraakproblemen bij anderstaligen en behandeling van communicatieproblemen bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel.