Marijke Klaassen

Marijke Klaassen is sinds 1993 als allround logopedist werkzaam in deze praktijk. Zij is opgeleid als logopedist en orthopedagoog en heeft ruime ervaring in mulitidisciplinaire settingen, zoals een dagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen, een centrum voor kinderpsychiatrie en een audiologisch centrum. Daarnaast is zij tien jaar werkzaam geweest in een revalidatiecentrum waar zij logopedische therapie gaf aan volwassenen met verworven hersenletsel. Naast het werk in de praktijk is zij momenteel verbonden aan een medisch orthopedagogisch centrum.

In onze logopediepraktijk richt Marijke zich specifiek op het begeleiden van zeer jonge kinderen met spraak- en taalproblemen en hun ouders. In overleg kan video interactiebegeleiding, gericht op communicatie, worden ingezet. Daarnaast behandelt zij kinderen met lees- en spellingsproblemen.